Tyskland

Envives medarbetare Pia M Berglund-Lundström arbetar även på PLB Vindic AB, som ansvarig för deras ledningssystem enligt ISO 14001, EMAS & ISO 9001.

PLB Vindic AB har ett försäljningskontor i Tyskland, i orten Mögelin, som ligger några mil väster om Berlin. Det tyska försäljningskontoret ingår i lednings-systemets certifikat för ISO 9001. Kontoret har egen manual och rutinhandbok på tyska, som Pia har arbetat fram tillsammans med personalen i Mögelin.

Mer information på svenska, tyska och engelska finns på hemsidan www.vindic.se
Kontakt: Pia

Envive loggo

ENVIVE AB

Box 8006

653 50 Karlstad

Telefon: 054-53 33 50

Telefax: 054-53 19 01
E-post: piaarbete@yahoo.se

Uppdaterad: 2007-09-23