Om miljö- & kvalitetsledning

Genom ett strukturerat arbete skräddarsyr vi individuella lösningar för våra uppdragsgivare och vi kan åta oss delar eller hela paket för att införa certifierade miljö- & kvalitetsledningssystem.

Många företag integrerar miljö och kvalitet i ett ledningssystem. Vi har bred erfarenhet av det och kan hjälpa er att integrera de delar som saknas i ert ledningssystem. 

Vi kan ge både miljö- och kvalitetsledningsutbildning inom 14001, 9001, miljölagstiftning och revision. Utbildningen anpassas efter de behov som ert företag har.

Kontakta oss för information

Envive loggo

Envive AB

Box 8006

650 08 Karlstad

Telefon: 070-635 6001

Telefax: 054-53 19 01
E-post: pia@envive.se

Uppdaterad: 2016-04-09