Varför ENVIVE?

Miljö & kvalitetsledning
Sedan starten 1987 har vi arbetat med miljöledning, miljötillstånd och miljörevision. Sedan slutet av 1990-talet arbetar vi även med att bygga kvalitetsledningssystem samt att integrera miljö- & kvalitetsledningssystem.

Litet och effektivt
Det är idag en person som äger och driver verksam-heten på ENVIVE. Tidigare genom åren har vi varit mellan 1-5 medarbetare.
För den svenska miljö- och kvalitetsledningsmarknaden inriktar vi oss på  värmländska och mellansvenska företag/organisationer. Vi har tidigare under ett tiotal år också haft uppdrag internationellt likaväl som en del uppdrag nationellt inom bioenergi och utvärdering av miljöprestanda.

Flexibla och kompetenta
Vi tror att närhet och flexibilitet är en styrka för oss och en fördel för våra kunder om det kompletteras av hög kompetens och bred erfarenhet av att arbeta inom miljö- och kvalitetssektorn.
Vi är också övertygade om att det går att kombinera ett offensivt miljö- och kvalitetsarbete med bra lönsamhet och effektivt resursutnyttjande.
På begäran ger vi gärna refenser från våra kunder.

Valfrihet och individuella lösningar
Genom ett strukturerat arbete skräddarsyr vi individuella lösningar för våra uppdragsgivare och vi kan åta oss delar eller hela paket för att införa certifierade miljö- och/eller kvalitetsledningssystem.
För Er som inte ska certifiera ert företag kan vi hjälpa till med enklare miljöprogram för att höja företagets eller organisationens miljöprestanda. 
Vi utför även utbildning inom 14001, 9001, miljö- & produktlagstiftning samt revision. Utbildningen anpassas efter behoven hos ert företag

Kostnadseffektivt
Beroende på behoven kan vi erbjuda hjälp till fast pris eller göra insatser på löpande räkning.

Pröva oss
Vi kommer gärna på besök och gör kostnadsfritt en första analys av era behov.Vi kan också som ett alternativ erbjuda ett kort seminarium där vi berättar om vägen till ett effektivt miljö- och kvalitetsledningsarbete för nyckel-personer i er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss!

Envive loggo

Envive AB

Box 8006

650 08 Karlstad

Telefon: 070-635 6001

Telefax: 054-53 19 01
E-post: pia@envive.se

                  Uppdaterad: 
                  2016-04-09