PERSONAL HOS ENVIVE

 
 

 


pia@envive.se
070 - 635 60 01

Pia M Berglund-Lundström (1964)
Civilingenjör kemi,
Teknisk licentiat i Kemisk miljövetenskap,
Chalmers, Göteborg.


Sedan maj 2007 drivs & ägs ENVIVE av mig. 

Mina verksamhetsområden på ENVIVE är bl.a. framtagande & rådgivning i integrerade ledningssystem för miljö- & kvalitet, uppdatering av miljö- & produktlagstiftning, lagutvärderingar samt företagsanpassade utbildningar inom dessa områden.

Sedan 2003 är jag revisionsledare åt Intertek Certification AB inom ISO 14001/9001 & EMAS samt verifiering av koldioxid. 

I november 1998 började jag på ENVIVE, och jag hade innan dess arbetat på miljöavdelningen på SCC AB sedan 1989 (SCC AB heter idag Ramböll AB).

Under 1997-2010 var jag åven   verksam på PLB Vindic AB, i Kristinehamn, som miljö- & kvalitetsrådgivare, med ansvar för miljö- & kvalitetssystemet enligt ISO 14001, EMAS & ISO 9001 (anställd 80-40 % åren 1997-2001, samt 25 % åren 2001-2010).

Topp

   ENVIVE Historik, från 2005 & framåt


 Leif Jönsson (1954)
Miljö- och hälsoskydd, Umeå Universitet

Leif arbetade på ENVIVE 1989 - 2007. Leif arbetar idag på Myndigheten för Samhällsskydd, i Kristinehamn.

Under 1980-talet arbetade Leif med kommunala miljöfrågor. 1989 kom han till ENVIVE och drog igång verksamheten med tillståndsansökningar. Leif arbetade på ENVIVE även med miljöprojekt på Filippinerna, Sri Lanka och i Zimbabwe.
Leifs svenska ENVIVE-projekt var främst inom miljö-tillstånd, EU-projektansökningar, miljöledning samt MKB.

Topp
Albert Bachs (1954-2017)
Civilingenjör kemi, Chalmers Göteborg.

Albert arbetade på ENVIVE 1987 - 2007.

1982 anställdes Albert på IVL. Albert var med och grundade ENVIVE 1987. I början på 90-talet var han stationerad 2 år på Naturvårdsverket i Zimbabwe. Väl åter i Sverige fortsatte han att arbeta med miljöbistånd både i Zimbabwe och Lettland. Albert arbetade även med biobränsle och miljöledning.

Topp