Våra Uppdrag

* Miljö- & kvalitetsledningssystem: 
   - kontinuerlig rådgivning vid drift av ledningssystem, 
   - byggande av företagsanpassat ledningssystem.

* Uppdatering av miljö- & produktlagstiftning:
   - halvårsvis uppdatering av er lagförteckning,
   - sammanställning och genomgång av ändringar.  

* Intern revision:
   - vid extra behov av revisorer hos er.

* Lagutvärdering:
   - enligt kraven i ISO 14001.

* Utbildning inom revision, lagkrav, miljöpåverkan,  
   ledningssystem, etc.: 
   - anpassas till era behov & önskemål,
   - företagsenskilt eller i samarbete med andra. 

Kontakta gärna oss för mer information & referenser.
pia@envive.se 

                                                                                                  Uppdaterad 2016-04-09