Miljölaglista
ENVIVE:s miljölagsförteckning (även kallad miljölaglistan) uppdateras minst 2 ggr/år, varav alltid cirka 15 februari samt cirka 15 september. I en separat sammanställning presenteras en sammanställning av lagändringarna. Miljölagsförteckningen innehåller de flesta legala miljökrav som kan beröra ett företag och den publiceras alltid gratis här, utan tillhörande kostnad, tillsammans med tillhörande lagändringar.


Identifiering av legala krav – råd
Använd miljölagsförteckningen som en startplattform, när ni ska identifiera samtliga lagar, förordningar, föreskrifter etc. som berör just ert företag. Utifrån era berörda krav inom arbetsmiljö samt er produkt/tjänst, kommer fler legala krav att behöva skrivas in för er.

Vid identifiering av legala krav inom yttre miljö behövs fakta från bl.a. följande källor:
rkrattsbaser.gov.se, www.naturvardsverket.se, www.kemi.se, www.msb.se, www.av.se, www.elsakerhetsverket.se, www.boverket.se, www.stralsakerhetsmyndigheten.se, www.havochvatten.se, regionala krav bl.a. respektive länsstyrelse samt kommunala krav från respektive kommun.


Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er företag.