Verksamhet
ENVIVE är ett miljö- & kvalitetskonsultföretag. Vi har mer än 25-års erfarenhet av miljö- & kvalitetsledning, hållbart miljöarbete, integrerade ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö, samt miljö- & produktlagstiftning, miljö- & kvalitetsrevision och miljötillstånd, se urval av uppdragsområden.

Ägare och personal
Pia M Berglund-Lundström äger och driver sedan maj 2007 ENVIVE AB, vilket bildades 1992 av Albert Bachs och Leif Jönsson, se företagspresentation.

Personuppgifter
Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter kontaktförfrågan till oss.


Kontakta gärna oss för mer information och referenser.